Södersjukhuset: handledning flera år av vårdpersonal i grupp på SÖS där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. SÖS som ett stort akutsjukhus hanterar dygnet runt många svåra existentiella utmaningar hos personal och patienter. Insikt har tillfört sin kompetens och synsätt som förbättrat förmågan att hantera existentiella frågor hos handledd personal.  Karolinska Sjukhuset Solna: utbildning i form av seminarier för personal på olika avdelningar om existentiella perspektiv på sjukdom och hälsa, framför allt inom psykosomatik.  SEPT Sällskapet för existentiell terapi: utbildningshandledning av psykologer och psykoterapeuter samt föredrag och kurser. Var med och grundade föreningen. Salem kommun: handledning av personal där man tar upp konkreta ärenden och problem och får förslag på hur dessa kan hanteras. Gruppen består av mycket erfarna behandlare som möter ofta tuff psykosocial problematik som genom handledningen finner insikter om hur deras arbete kan utvecklas.  Mälardalens Högskola: chefshandledning där…

Läs mer

1/1