Jan Aronsson

Jan Aronsson

Jag heter Jan Aronsson och det är jag som har grundat och utgör en drivande kraft i Insikt. Jag är legitimerad existentiell psykoterapeut, vilket innebär att själva inriktningen på psykoterapeutexamen (steg 2) 2006 vid LiU var formellt existentiell. Tyvärr är vi enbart ett fåtal i Sverige med denna inriktning då universitet gav denna utbildning under en begränsad period. För mig personligen passade det dock perfekt då jag har en spetskompetens inom filosofisk rådgivning och ett livslångt intresse för filosofins potential. Mina insikter och upptäckter inom livsfilosofi har gjort mig naturligt inriktad och profilerad mot existentiell filosofisk terapi – en dynamisk och levande filosofi som hjälper till insikt för att leva bättre liv och ta klokare beslut. 

Jag tar emot personer som vill gå i samtal samt grupper och par. Min tid delas mellan att jobba som existentiell psykoterapeut och som handledare (steg 3, 2010) för andra psykologer, terapeuter och vårdorganisationer. Jag tycker om att utbilda och föreläsa och har under åren bl.a. varit lärare på olika utbildningar inom psykoterapi på steg 1 och 2. Min tidigare näringslivserfarenhet har gjort att jag haft kvar en fot som lärare och konsult på företag och offentliga organisationer. Jag erbjuder exempelvis chefshandledning/coaching för företag. En kompetens är även att arbeta och undervisa kring värderingar på och värdestyrda organisationer. Jag har utbildat och undervisat på flera lärosäten och utbildningar samt drivit långa värdebaserade utvecklingsprojekt på företag, kommuner och landsting. Under senare år har mitt intresse för grupp som metod att hjälpa människor ökat. Vill du veta mer om konkreta uppdrag jag genomfört så finns en sammanfattning av case under fliken Resurser.

Mina formella examen är:

  • Ekonomexamen från Stockholms universitet (1984)
  • Magisterexamen i praktisk filosofi från Linköping universitet (2007)
  • Psykoterapeutexamen vidLinköping universitet (2006)
  • Legitimation som existentiell psykoterapeut från Socialstyrelsen (2006) 
  • Handledar- och lärar examen vid Linköping universitet (2010)
  • Gruppanalytisk utbildning vid Gruppanalytiska Institutet diplomexamen (2017)

Arbetslivserfarenhet:Efter ekonomexamen arbetade jag inom finans som konsult. Jag byggde upp ett litet men framgångsrikt företag där jag gjorde exit 1992. Sommaren det året på semestern bestämde jag mig för att byta yrke från ekonom till humanist. Det var filosofin som hade gjort mig framgångsrik inom ekonomin, nu ville jag ta nästa steg att arbeta med människor efter att ha fått spontana förfrågningar om samtal. Direkt efter studier i humaniora (filosofi, terapi, analys) och lång egenterapi startade jag Insikt 1994 och 1998 gavs firman en tydlig inriktning mot att hjälpa människor privat och på arbetsplatser med hjälp av filosofisk terapi. Detta beslut växte fram utifrån en beslutsskapande insikt i självkännedom: jag är mer filosof än psykolog.

Mitt beslut har jag aldrig ångrat och nu drivs jag av missionen att hjälpa andra komma till insikt. Planen för insikt är att skapa något bestående därför söker vi andra som är intresserade och tror på den metod vi arbetar efter.