Insikt inriktade sig 2015 medvetet på att bygga upp en specifik kompetens inom färdigheten att hantera grupper. Målsättningen var att hjälpa människor med hjälp av grupper. Gruppsamtalen är en hybrid av gruppanalys (ska ej förväxlas med psykoanalys, en metod som ursprungligen skapades av den brittiska läkaren Foulkes) existentiell terapi och filosofi.  De flesta har en motvilja att börja i grupp, men de som provat på kan i princip samtliga rapportera att det var faktiskt mycket bra och att de var glada att de kommit över tröskeln att gå i samtalsgrupp enligt en intern uppföljningsstudie vi gjorde på alla de som gått i gruppsamtal. Vi rekommenderar därför att de som vill börjamed enskilda samtal fortsätter i ett andra steg i grupp.  Kan du tänka dig att ta reda på mer om grupp kan vara bra för dig så boka antingen ett första samtal eller ta kontakt för mer info. Du kan…

Läs mer

1/1