Jag heter Jan Aronsson och det är jag som har grundat och utgör en drivande kraft i Insikt. Jag är legitimerad existentiell psykoterapeut, vilket innebär att själva inriktningen på psykoterapeutexamen (steg 2) 2006 vid LiU var formellt existentiell. Tyvärr är vi enbart ett fåtal i Sverige med denna inriktning då universitet gav denna utbildning under en begränsad period. För mig personligen passade det dock perfekt då jag har en spetskompetens inom filosofisk rådgivning och ett livslångt intresse för filosofins potential. Mina insikter och upptäckter inom livsfilosofi har gjort mig naturligt inriktad och profilerad mot existentiell filosofisk terapi – en dynamisk och levande filosofi som hjälper till insikt för att leva bättre liv och ta klokare beslut.  Jag tar emot personer som vill gå i samtal samt grupper och par. Min tid delas mellan att jobba som existentiell psykoterapeut och som handledare (steg 3, 2010) för andra psykologer, terapeuter och vårdorganisationer.…

Läs mer

1/1